Köyümüzün Ziyaret Yerleri

ÇINAR BABA; Köyümüzde varolan ve kutsallık atfedilen bir diğer yerde köyün üst kısmında ormanlık arazideki koca çınar ağacıdır. Eskiden burada adaklar adanır, kurbanlar kesilir, yağmur duasına çıkılır,dilek dilenir, çaput bağlanır ve mumlar yakılırdı, bu adetler zamanla terk edilmiştir. Günümüzde sadece bazı kişiler tarafından bez bağlanıp dilek dilenir ,bazı kişilerde bilinçsizce ağacın gövdesine zarar verircesine yazılar yazmaya başlamışlardır.

Eskiden anlatılan bir rivayete göre birisi bu ağacın yere dökülen yapraklarını toplayıp sakçı yapıp ekmek yapmak ister, ancak evde yangın çıkar ve her şeyini kaybeder, başka bir gün bir başka kişide ağaçtan dal budak kesip eve yakacak için götürür eve vardığında eşinin ve çocuğunun ölüsüyle karşılaşır bu ve buna benzer olaylar arttıkça halkımız buraya saygı ve hürmet gösterip adaklar adamaya başlamıştır. Dibinde akan buz gibi suyuyla piknik amacıyla gelenlere kucak açmaktadır.

 

SARITAŞ; Köyümüz hudutları içersinde ismini de verdiği sarıtaş mevkiinde öze yakın bir yerlerde son yıllara kadar var olan ancak yol çalışmaları esnasında üzeri kapanan bu sarı taşa dair halk arasında var olan bir inanış ve kutsiyet vardır. son yıllarda unutulmasına rağmen söylence olarak halen varlığını sürdürmektedir. Anlatılanlara ve duyduklarımıza göre çok eskiden bir kimse ev yapmak için araziden taş toplarken bu taşı yerinden sökerek kağnıyla götürüp ev için yaptığı temele koyar. Sabah baktığında taşı yerinde göremez eski yerinde bulur, şaşırır ertesi gün tekrar taşı getirir ancak taşı yine yerinde olmadığını tekrar aynı yerine gittiğini görür komşuları da buna şahit olurlar. Burasının bir ulu zatın kabri olduğuna inanılır. Son yıllara kadar köyde yaşayan halk buraya belirli günlerde mum yakar, taşa niyaz eder, dua ederler, taş çiftler yanındaki çalıya iplik ve bez bağlarlardı. Günümüzde unutulmuş olup sadece mevki ismi olarak yaşamaktadır.

 

ŞEHİT EVLİYA; Köyümüz hudutları içersinde ismini de verdiği şehitler mevkiindedir. Şehitlerin belde tepenin üzerinde son yıllara kadar dikili bir mezar taşından ibaret olup, 10 yıl kadar önce köyümüz halkından Gazi Öztürk (Emiroğlunun Gazi) tarafından mezar tekrar yaptırılmış ve şehit evliya ibaresi yazdırılmıştır.çok bilinen bir ziyaret olmayıp yaşlı kuşak tarafından bilinmektedir. Burada yatan kişinin Battal gazinin askerlerinden olup savaş esnasında şehit düştüğüne inanılmaktadır.

 

İBAŞ DEDE; Asıl adı İbrahim olup, halk arasında ibaş dede diye bilinir. Seyyid ali sultan (kızıldeli) evlatlarından olup Eyüboğulları sülalesine mensuptur. Zamanının ünlü dedelerindendir. Köy halkı ve civar köyler tarafından saygıyla anılır. Tarikatta mertebesi üstün olup sayılan ve sevilen bir zattır. 1973 yılında vefat etmiştir.mezarı Aşık İsmail'in kabrinin yanı başındadır. Köy sakinleri tarafından mum yakılır dua edilir.

 

AŞIK İSMAİL YATIRI; Aslen Yozgat'ın Büyük incirli köyündendir. Yaşadığı zaman dilimi tam olarak tarihlendirilememekle birlikte 1900'lü yıllardan önce yaşadığı tahmin edilmektedir. Aşık İsmail küçük yaşlarda iken, Ankara'nın yalıncak köyünden Dedeleri gelir. Dede köyde iken köyde bulunan bir diğer Ocak zade Şeyh Samut evladı Dedenin de bulunduğu muhabbet esnasında demleri biter Samutlu dede küçük yaştaki Aşık İsmail'e elindeki tesbiğini verir ve bizim eve git bunu nişane olarak göster ve bir okka dem alıp gelmesini söyler. Tabi İsmail eve varır tesbihi gösterir ana bacıdan demi alıp döneceği esnada Samutlu dedenin Şirin ismindeki kızını görür ve alnında bulunan nura aşık olur ve oracıkta bayılır (dünyevi bir aşk olmayıp aşkı ilahidir). Kendine geldikten sonra elindeki demle muhabbete nail olur. Demi dedeye sunar ve o ruhu haliyetle bir aşkı ilahi gelir ve şu beyitleri söyler. Aşık İsmail in söylediği ilk deme budur..

 

Çorum İli, Alaca İlçesi, Değirmendere Köyü ile ilgi bilgiler..
www.degirmenderekoyu.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2006 - 2022